Autoskolas Rīgā un citur

10/11/2014

Pirms izlem, kura būs Tava īstā auto skola, izvērtē Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) statistiku (pieejama CSDD mājas lapā) – tā uzzināsi vairāk par sniegtās apmācības kvalitāti. Mājas lapas statistikas sadāļā ietverta ikviena auto skola Rīgā un pārējo Latvijas auto skolu statistikas rādītājiem. CSDD mājas lapā vari iepazīties ar autoskolu teorētisko un praktisko eksāmenu sekmības procentu, respektīvi, noskaidrosi, kāds ir autoskolu reitings, kā arī izvērtēt atsevišķu pasniedzēju un instruktoru sniegumu. Statistika nav ideāla, jo sniedz informāciju tikai par kursantu panākumiem pirmajā eksāmena kārtošanas reizē, nevis statistiku kopumā. Tādējādi pat gadījumā, ja kursants perfekti apgūst teoriju un braukšanu, taču eksāmena stresa apstākļos nokļūdās eksāmens ir beidzies, un pasniedzēja/instruktora statistika ir sabojāta. Ļoti daudzi nokārto braukšanu ar otro reizi, bet instruktoru un mācību iestāžu statistikā tas diemžēl netiek atspoguļots.

Ikvienai auto skola slēdz apmācības līgumu. Noteikti iepazīstieties ar šo līgumu (paņemiet uz mājām un salīdziniet ar citu autoskolu piedāvātajiem līgumiem), īpašu uzmanību pievērsiet sekojošām autoskolas līguma sadaļām:

  • autoskolas pienākumi un tiesības;
  • klienta pienākumi un tiesības;
  • noteiktie maksājumi;
  • kārtība, kādā tiek kārtoti autoskolas eksāmeni (prasības, nosacījumi, eksāmena derīguma termiņš);
  • kārtība, kādā tiek risināti strīdi un nesaskaņas

Par visiem pakalpojumiem, ko saņemat no autoskolas apmācības laikā, ir jāpieprasa maksājumu apliecinoši dokumenti. Tas domstarpību risināšanas gadījumā palīdzēs pilnvērtīgāk pārstāvēt savas intereses. Ja mācību procesā radīsies domstarpības, tās pirmkārt tiks risinātas, balstoties uz iepriekš noslēgto līgumu. (Par piedāvātā līguma atbilstību Latvijas likumdošanai varat konsultēties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā K. Valdemāra iela 157, Rīga tālr.: +371 67212688 vai jebkurā no tā reģionālajiem sektoriem).

Ikviena laba auto skola jebkurā pilsētā piedāvās brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus skolas teorētiskās apmācības nodarbību laika apgūt braukšanas prasmi. Izvēlies jebkuru instruktoru, pie kura braukt obligātās 14 mācību stundas. Šajā laikā, ja vēlēsies, auto skola Tev 100% ļaus mainīt vairākas reizes instruktorus pašas skolas ietvaros. Saprotot, ka absolūti lielākajam vairumam, kas iepriekš nav braukuši, ir nepieciešams braukt ilgāk nekā obligātās braukšanas nodarbības, paralēli vari braukt ar jebkuru citu instruktoru, kurš Tev labāk patīk. Latvijas likumdošana neparedz nekādus ierobežojumus braukšanas instruktora izvēlē un auto skola nav tiesīgas pieprasīt maksu, ja neapmierina savas autoskolas piedāvātie braukšanas instruktori vai gribi nomainīt izvēlēto instruktoru pret citu

Pēc apmācības beigām individuāli vai ar autoskolas palīdzību var pieteikties uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko un (vai) braukšanas eksāmenu kādā no 10 CSDD nodaļām. Piesakoties eksāmeniem, jāiesniedz pase vai ID karte, derīga medicīniskā uzziņa, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība, apmācības karte, kuru nodrošina auto skola, kā arī pakalpojumu apmaksas kvīts. Ja nav iespējams ierasties uz eksāmenu, par to jāziņo CSDD ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Pretējā gadījumā veiktā priekšapmaksa tiks anulēta.