CSDD autokursi

21/05/2014

Autokursi iesākas ar to, ka kursants tiek iekļauts apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācību stundu skaitu. Autokursi notiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus, bet nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai. Autokursi nosaka, ka apmācību laikā var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai pasniedzējs varētu noteikt zināšanu līmeni un gatavību iegūšanas eksāmeniem, kuru rezultātā iegūst autovadītāja tiesības. Beidzoties teorētiskajai apmācībai, autokursi parasti paredz autoskolas teorētiskā eksāmena kārtošanu, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā. Par nodarbību neapmeklēšanu autoskola ir tiesīga atskaitīt no mācību grupas, līdz ar to autokursi jāsāk no jauna. Parasti šīs teorētiskās nodarbības aizņem 4-5 nedēļas, atkarībā no nodarbību skaita nedēļā – to nosaka izvēlētieautokursi.

Svarīgi, lai autoskolā strādā kvalificēti instruktori, kuri kursantam spēj iemācīt arī drošas braukšanas pamatprincipus – tas ievērojami atvieglo eksāmena kārtošanu CSDD, un autokursi ir veiksmīgāki, jo eksāmena kārtotāji jūtas pārliecināti par savām auto vadīšanas prasmēm. Jāapzinās, ka pirmajā vietā kā ceļu satiksmes negadījumu un autokatastrofu izraisītāji vainojami dažādi uzmanības traucēkļi – mobilie telefoni, citi pasažieri, smēķēšana, mūzika un ēšana. Tas attiecināms arī uz procesu, kamēr norit autokursi, un kursants vēl mācās braukt – lai autokursi būtu kvalitatīvi, apmācībām jānorit atbilstošā, droša vidē. Tā kā instruktori ir atslēga uz veiksmīgu eksāmena nokārtošanu, instruktora izvēle, iespējams, ir daudz svarīgāka nekā atbilstošas mācību iestādes atrašana. Pats process ir samērā līdzīgs autoskolas izvēlei, taču ar vienu būtisku atšķirību - instruktoru ir ļoti viegli nomainīt – nav obligāti jāizvēlas instruktors no autoskolas, kurā tiek kārtoti paši autokursi. Apmācāmais drīkst brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus auto apmācības teorijas kursu laika apgūt braukšanas prasmi.

Autokursi ir starpnieks starp potenciālo auto vadītāju un Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), kas izsniedz autovadītāja apliecību. Topošā autovadītāja dzīvē autokursi un autoskola veic vairākus svarīgus uzdevumus: nodrošina teorijas apmācību, piedāvā braukšanas apmācībai savus braukšanas instruktorus, ar parakstu braukšanas kartē apliecina gatavību CSDD teorijas un braukšanas eksāmenam un vajadzības gadījumā palīdz nokārtot medicīnisko izziņu un pirmās palīdzības apliecību (uzaicina uz teorijas nodarbību ārstu, kas ir tiesīgs izsniegt šos dokumentus). Neizvēlies autoskolu, kurā autokursi paredz kārtot autoskolas braukšanas eksāmenu. Šādu taktiku izmanto autoskolas, kuras uz klienta rēķina grib gūt peļņu, tādējādi būtiski aizkavējot autovadītāja apliecības iegūšanu, un potenciālajam auto vadītājam autokursi ir nepamatoti sadārdzināti. Ja tiek piedāvāti ļoti lēti autokursi, izpēti, cik maksā viena autoskolas braukšanas nodarbība un dokumentu reģistrācija. Parasti tiek paaugstināta maksa par dokumentu noformēšanu stājoties autoskolā – reģistrācija grupā, CSDD un līguma izsniegšana. Ja autoskola šo parasti iekļāva apmācības maksā, tad uz akcijas brīdi izceļ atsevišķi un ņem naudu, autokursi ikdienā tā var arī nemaksāt – pat izrādīties lētāki. Maksa var tikt palielināta arī pirmās palīdzības kursiem un medicīniskās izziņas izsniegšanai. Var gadīties, ka nevis iegūsi atlaidi, bet krietni pārmaksāsi.

Topošajam autovadītājam jāatceras, ka CSDD instruktori pievērš uzmanību detaļām, piemēram, roku novietojumam uz stūres – tas jāievēro arī laikā, kad vēl tikai tiek izieti autokursi. Ja iedomājamies stūres vietā pulksteņa ciparnīcu, tad kreisajai rokai jāatrodas uz 9:00 un labajai uz 3:00. Tas ir viens no svarīgākajiem drošas braukšanas pamatlikumiem, ko bieži vien autovadītāji negrib atcerēties un izvēlas kādu citu pozīciju – visbiežāk tādu, pie kuras pieraduši braukt pašmācības ceļā, nevis instruktora klātbūtnē.Autokursi nodrošina, lai šādām detaļām tiktu pievērsta pastiprināta uzmanība. Kārtojot tiesības der atcerēties, ka braucot, ir jāvēro horizonts, nevis priekšā braucošā mašīna. Pretējā gadījumā visa uzmanība tiek veltīta priekšā braucošajai automašīnai un sanāk nonākt auto pilota stāvoklī – bremzēt tad, kad bremzē priekšā braucošais, un nevajadzīgi palielināt braukšanas ātrumu.