Gundara Vīksnas arhitektu birojā klients apvieno emocijas un funkcionalitāti

Gundara Vīksnas arhitektu birojā klients apvieno emocijas un funkcionalitāti

12/09/2017

“Es visu mūžu esmu centies darīt lietas, cik labi vien spēju, būt, ja nu ne sekotāju pirmajās rindās, tad vismaz nebūt pēdējais, un tad nevar neielikt visu savu emociju gammu katrā savā darbā. Jo tālāk rit mans darba mūžs, jo vairāk mīlestības esmu iemācījies savos darbos ielikt,” tā par savu darbu saka arhitekts Gundars Vīksna, viena no vecākajiem arhitektu birojiem Latvijā vadītājs.

Gundara Vīksnas arhitektu birojs ir vieta, kur ikviens spēj rast savu sapņu realizāciju dzīvē. Mūsdienu sabiedrības arhitekta darbu izprot stereotipiski. Diemžēl, valda priekšstats, ka tas zīmē mājas un galvenais viņa uzdevums ir rūpēties par ēku fasāžu dizainu. Taču patiesībā mākslas radīšana ir tikai neliela daļa no uzdevumiem.

Gundara Vīksnas arhitekti pilda šīs abas funkcijas, jo spēj pasūtītāja ideju, vīziju un domas novirza un realizē ēkas vai iestādes būvniecībā. Arhitektu birojs Latvijas kultūrvidē ar savu rokrakstu atpazīstams jau vairāk kā 30 gadus. Vienmēr būs kāds, kas procesu virza, kāds, kas nosaka tendences un kāds, kas sekos šai attīstībai un tendencēm, interpretējot tās savā stilā un mēģinot pievienot savu raksturu un pārliecību un sarežģītākais ir rezultātu padarīt funkcionālu un lietotājam ērtu, tādēļ darbs ir izteikti analītisks, jo ēkas funkcija ir tikpat svarīga, kā fasāžu risinājumi.

Dažādie arhitektu biroja pakalpojumi

Valda uzskats, ka interjera dizains ir tikai gaumīgs telpu noformējums. Patiesībā, tam ir arī liela funkcionāla nozīme, līdzās telpu iekārtojumam, mēbeļu izvietojumam un dizainam, paredzot virkni, it kā pašsaprotamu, funkcionālu risinājumu - piemēram, rozešu skaitu un novietojumu vai logu žalūziju izvēli.

Arhitektu birojs primāri veido sabiedriskās ēkas. Tā kā sabiedriskās ēkas paredzētas lielam cilvēku skaitam, to projektēšanā ļoti svarīgs ir ne tikai arhitektūras risinājums, bet jo vairāk to funkcionalitāte un droša ekspluatācija. Ir divu veidu dzīvojamās ēkas - savrupmājas un daudzdzīvokļu ēkas, kuru būtiskākais kritērijs ir mājīgums un dzīves telpas komforts. Tikpat svarīga ir arī sava privātā telpa - dzīvoklis, dārzs vai zāliens.

Inženierbūves un ainavu arhitektūra

Inženierbūvju un industriālo ēku projektēšanā nozīmīgs ir to racionāls plānojums, kas balstīts uz tajā paredzēto darbības tehnoloģisko procesu, ražošanas iekārtu izvietojumu, kā arī nepieciešamo komunikāciju pievadīšanu. Ēkas ir vienkāršas un maksimāli funkcionālas. Interjera dizains - Interjera dizains parasti ir balstīts uz vienotu un nesadrumstalotu dizaina konceptu, kas vijas cauri visai ēkai, visām telpām.

Ainavu arhitektu uzdevums ir izveidot - ārtelpu. Tā nav tikai vienkāršota teritorijas labiekārtošana, bet kompleksa projektēšana, paredzot teritorijas funkcionālo risinājumu, ar pārdomātu plānojumu, autostāvvietu, piebraucamo ceļu un gājēju celiņu izbūvēm un apstādījumiem, izvērtējot gan funkcionālos, gan telpiskos aspektus.

Kāpēc izvēlēties G. Vīksnas biroju?

G. Vīksnas arhitektu birojs atrodas divās skaistās Latvijas pilsētās - Dīķu ielā 11, Liepājā un Nometņu ielā 46A, Rīgā. Biroja speciālistu unikalitāte ir projektu realizācija noteiktajā termiņā un noteiktajā budžetā, kas nereti nozarē kļūst pat par sekundāru kritēriju.

Birojam it 24 gadu pieredze nozarē, nemitīgi attīstoties ar vairāk kā 1000 realizētie projektiem un apmierinātiem klientiem, sniedzot ekonomiski un estētiski augstvērtīgi arhitektūras risinājumus. Gundara Vīksnas arhitektu birojā arhitektūru sadala divās daļās. Viena ir pilnībā subjektīva - patīk, vai nepatīk. Savukārt, otra daļa ir objektīvā – funkcionālais risinājums. G. Vīksnas biroja pievienotā vērtībā ir spēja apvienot abas šīs puses. Zvanot 634 24 067 iespējams par to pārliecināties!

G. Vīksnas arhitektu birojā ikvienai būvei ir racionāls telpu plānojums, tā ir maksimāli funkcionāla un tiek lietderīgi izmantots katrs ēkas kvadrātmetrs. Svarīgākais uzdevums padarīt ēku ilgtermiņā ērtu un mājīgu!