Mājdzīvnieki un cilvēks

Mājdzīvnieki un cilvēks

21/10/2017

Cilvēks jau vēsturiski ir dzīvoklis kopā ar dzīvniekiem. Jau alu laikmetā sēžot ap ugunskuru, cilvēks saprata, ka dzīvnieka mīlestība, sapratne, siltums un atbalsts ir neatsverams. Ne velti senajās civilizācijās dzīvnieki ir bijuši pat kulta vietā, piemēram, Senajā Ēģiptē kaķis. Arī Latvijā gandrīz katrā ģimenē sastopams suns vai kaķis, kas padara mājas dzīvi omulīgāku.

Suns ir pasaulē populārākais cilvēka draugs - dzīvnieks

Mājdzīvnieki ir mūsu atbildība, jo cilvēks tos ir pieradinājis. Cilvēks pieradināja vienu no pelēkā vilka pasugām vairāk kā pirms 15 000 gadiem Centrālāzijā un kopš tā laika mājas suns ir kļuvis par vienu no populārākajiem un visvairāk izmantotajiem dzīvniekiem.

Pieradinātais dzīvnieks ātri kļuva par svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Suns ir palīdzējis veikt daudzus pasaulē nozīmīgus atklājumus, piemēram, zinātnieki uzskata, ka bez suņa palīdzības, kas vilka nartas - ragavas, cilvēki nebūtu šķērsojuši Beringa jūras šaurumu. Šobrīd pasaulē ir apmēram 400 miljoni suņu un visdažādākās suņu sugas, kas ar katru gadu tiek attīstītas un ģenētiski uzlabotas.

Suns ir īpašs, jo tam piemīt neticamas prāta spējas. Ilgo gadu laikā, ko suns ir pavadījis kopā ar cilvēku, tas ir parādījis milzīgu attīstības lēcienu un spēju interaktīvi komunicēt ar cilvēku. Ne velti suņus izmanto gan terapijai, gan vājredzīgo cilvēku aprūpē. Suņa sociālais raksturs un inteliģence ļauj to izmantot dažādām cilvēka vajadzībām:

  • medībām,
  • citu mājdzīvnieku ganīšanai,
  • aizsardzībai,
  • cilvēku-invalīdu apkalpošanai,
  • visdažādākajiem darbiem.

Mājdzīvnieki ir lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju

Mājdzīvnieki ir ne tikai izklaide, bet arī slogs un rūpes, tāpēc dzīvnieku īpašniekiem jāuzņemas īpaša atbildība. Pētījuma dati liecina, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir kāds dzīvnieks mājās (59 %). Savukārt aptuveni 2/5 iedzīvotāju nav dzīvnieku (41 %).

Mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir sievietēm, aptaujātajiem vecuma grupās no 15 līdz 24 gadiem un no 45 līdz 54 gadiem, skolniekiem, studentiem, tāpat dzīvnieki biežāk ir ģimenēs, kurās dzīvo 3 un vairāk cilvēki un lauku reģionu iedzīvotājiem. Vairāk nekā puse (54 %) Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem būtu gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi.

Visizplatītākie dzīvnieki ir suņi un kaķi

Bez mājdzīvniekiem visbiežāk dzīvo vīrieši, aptaujātie ar augstāko izglītību, arī pensionāri, vadītāji, iedzīvotāji, kuri dzīvo vieni paši, kā arī aptaujātie, kuri ir precējušies, bet nedzīvo kopā, rīdzinieki un vidzemnieki. Dzīvnieki salīdzinoši biežāk ir sastopami ģimenēs ar bērniem, kuras dzīvo ārpus Rīgas. Populārākie mājdzīvnieki ir kaķi (68 %) un suņi (39 %), savukārt, citi dzīvnieki ir nozīmīgi retāk sastopami, piemēram, jūras cūciņa, kāmītis, žurciņa, papagailis, zivis.