Zibensaizsardzības sistēmas – mājokļa un dzīvības aizsargāšanai

Zibensaizsardzības sistēmas – mājokļa un dzīvības aizsargāšanai

30/05/2019

Ikviens mājokļa, komerctelpu vai citu kustāmo īpašumu saimnieks nevēlētos sastapties ar zibeni. Tieši tāpēc ir radīta zibensaizsardzība, jo primārais zibensaizsardzības mērķis ir aizsargāt ēku un tajā esošās dzīvās būtnes no tiešās zibens izlādes un ar to saistītā uguns riska, sekundārais– pasargāt ēkā izvietotās elektroierīces, izvietojot speciālas pārsprieguma aizsardzības sistēmas, kas mūsdienās ir ne mazāk būtisks jautājums. Zibensaizsardzības maksa noteikti nav salīdzināma ar postu un zaudējumiem, kas var rasties, ja ēka nav aprīkota ar zibensnovedēju. Zibens.lv pieejama visa nepieciešamā informācija, lai izprastu zibensaizsardzības sistēmas nepieciešamību un to, cik tā izmaksā.

Zibens ir unikāls dabas fenomens, kas ilgst tikai 0.2 sekundes, tajā pašā laikā sasniedzot 2 līdz 3 km garumu, īpašos gadījumos pat 20 km. Strāvas stiprums zibens laikā ir līdz pat 100 000 ampēriem, savukārt strāvas spriegums ir vairāki miljoni voltu un tas var sasniegt pat 30 000 km/h lielu ātrumu. Kad zibens iesper kokā, tā sula no iekšpuses uzvārās un tā spējās ir pat izkausēt smiltis. Var tikai iedomāties, kas notiek, kad zibens iesper mājoklī vai nokļūst cilvēka ceļā.

Latvijā ir uzņēmumi, kas var piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un tirgū konkurējošas zibensaizsardzības sistēmas cenas. Noteikti jāpievērš uzmanība, lai uzņēmums spēj sniegt garantijas par saviem pakalpojumiem, tajā strādā zinoši profesionāļi un tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, jo lai gan pats zibensaizsardzības princips nav mainījies, kopš krievu zinātnieka Loskotova izgudrojuma 18. gs., tomēr ir aktuāli dažādi jauninājumi materiālos un novietojuma ziņā, kas var palīdzēt gan nodrošināt spēcīgāku aizsardzību, gan izmaksāt mazāk.

Zobensaizsradzības sistēmas veidi

Zibensaizsardzības maksa mainās atkarībā no izvēlētā veida. Klasiskās aizsardzības laikā uz jumta tiek uzstādīts metāla stiepļu siets un uztvērējstieņi, gar fasādi izvietoti novadītāji, kas uztverto zibens lādiņu novada uz zemējuma kontūru. Zemējuma kontūrs tiek ierakts gruntī pa ēkas perimetru vai atsevišķi pie novadītāja punktiem. Savukārt, pasīvā zibensaizsardzība nosaka to, ka ēkas augstākajā punktā uzstāda mastu ar uztvērējgalviņu un gar fasādi izvieto novadītājus, kas uztverto zibens lādiņu novada uz zemējuma kontūru. Priekšrocības pasīvajai aizsardzībai:

  1. Plašs aizsardzības rādiuss uztvērēja galviņai (>100 m)
  2. Ātra un vienkārša montāža
  3. Mazs zemējumu skaits
  4. Augsta drošuma pakāpe un ilgs ekspluatācijas termiņš

Kā veidojas zibensaizsardzības cena?

Kad pircējs ir izvēlējies pakalpojumu sniedzēju, tiek nodots pieprasījums un speciālisti dodas uz objektu, lai noteiktu labākos iespējamos risinājumus un objekta bīstamību. Pēc objekta apskates tiek sagatavota tāme ar zibensaizsardzības cenu, ko jāapstiprina klientam. Zibensaizsardzības sistēmas tehnisko projektu izstrāde sastāv no riska novērtējuma, aprēķinu kalkulācijas, materiālu specifikācijas, detalizētiem rasējumiem. Šis darbs ir sarežģīts, skrupolozs un ārkārtīgi nozīmīgs. Pēc tam arī seko uzstādīšanas darbi un māja kļūst droša. Parasti uzstādīšanas laiks ir 2 nedēļas no pieteikuma brīža.