Zibensnovedēja ierīkošana – kādēļ tā nepieciešama?

Zibensnovedēja ierīkošana – kādēļ tā nepieciešama?

31/10/2018

Pērkons un zibens ir raksturīgs vasaras sezonai, taču nereti mēdz gadīties, ka dārdoņu un zibens šautras debesīs piedzīvojam arī rudenī, it īpaši atvasaras periodā. Kad dzirdam, ka pēkšņi netālu nomirgo debesis, gaidām, kad tas pērkons beidzot ierūksies. Reizēm tas dzirdams tik tuvu, ka kļūst bail, un sākam domāt, ka tikai nav kas sasperts. Lai par to nebūtu jāsatraucas, svarīgi pārliecināties, vai Jūsu mājoklim ir ierīkots zibensnovedējs.

Kas ir zibens?

To iespējams raksturot kā elektriskās strāvas izlādi starp zemes virsmu un negaisa mākoni. Zibens nereti sper tieši augstākajā punktā, kas ir savienots ar zemi, turklāt nav taisnība, ka spēriens nevar atkārtoties vienā un tajā pašā vietā. Eksperti norāda, ka patiesībā ir tieši pretēji – vietā, kur zibens iespēris, tas var notikt atkal, turklāt, ja ne turpat, tad tuvu šim punktam. Zibens novedējs ir mūsdienīgs un drošs veids, kā iespējams pasargāt ēkas, elektroierīces un cilvēkus no sekām, kuras var radīt spēriens. Mūsdienu modernās zibens novadīšanas sistēmas ieteicams ierīkot jau tad, kad ēka tiek celta, taču nepieciešamības gadījumā zibensnovedējs tiek uzstādīts jau tad, kad māja ir gatava.

Kas veic zibensnovedēju uzstādīšanu?

Ja nepieciešama zibensnovedēja ierīkošana, jāizvēlas zinoši un prasmīgi speciālisti. Šādus pakalpojumus jau vairāk nekā desmit gadus dažādiem klientiem visā Latvijā sniedz uzņēmums “AURE-1” Jūrmalā. Viņi lepojas ar vairāk nekā 100 projektu īstenošanu, piemēram, zibensaizsardzības montāžu Rundāles pilī. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un sniedzot drošības garantijas, tiek ierīkota gan pasīvā, gan aktīvā zibens aizsardzība.

Kā atšķiras pasīvā un aktīvā zibens aizsardzība?

Pasīvā aizsardzība tiek veidota sekojoši: zibens novedējs ir veidots no metāla režģa, uztvērējstieņa un zemējuma kontūra. Nosakot atbilstošu ēkas aizsardzības klasi (katrai ēkai tā var atšķirties), uz ēkas jumta izvieto režģi, ievērojot noteiktu rūtojumu. Savukārt apkārt ēkai ierok zemējuma kontūru, kas rūpēsies par zibens spēriena laikā radušās strāvas novadīšanu.

Savukārt aktīvā zibens aizsardzība atšķiras ar to, ka uz jumta tiek uzstādīts zibens novedējs, kas atrodas mastā. Uz tā ir īpaša uztvērējgalviņa, kas nodrošina lielākas platības aizsardzību. Arī šajā gadījumā ar ēku ierok zemējuma kontūru. Šī tiek uzskatīta par vienkāršāku zibens aizsardzības metodi, kurai ir augsta drošuma pakāpe un kurai nav liels zemējumu skaits.

To, kura no šīm metodēm ir piemērota Jūsu mājoklim, noskaidrojiet, sazinoties ar “AURE-1” speciālistiem, izmantojot mājas lapu Zibens.lv, vai pa tālruni 26409640.